Komondor Magazin 2005-2006


Ocenění Aport Király Puszta Cup udělují manželé Mikolášovi
nejkrásnějšímu jedinci: pes PENZESGYORI VEZER maj. Wagner Edit



AVAR KIRÁLY PUSZTA maj. Karin a Přemysl Mikolášovi


- zpět na stránku Zpravodaj -



02/2014




www.pannoniaklub.cz | e-mail: pannonia@pannoniaklub.cz | tel: +420 602 770 311