KontaktPannonia klub
Ul.Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov - Dolní Datyně,
tel: +420 602 77 03 11
IČO: 26533090, DIČ: CZ26533090
email: pannonia@pannoniaklub.cz
web: www.pannoniaklub.cz
č.ú. 173281197/0300, ČSOB a.s., pobočka Opava
Tisk a web: Karin Mikolášová
tel: +420 607 561 909
email: karin@komondor.cz

Kontakty na výbor klubu a revizora klubu02/2014
www.pannoniaklub.cz | e-mail: pannonia@pannoniaklub.cz | tel: +420 602 770 311