Zpravodaj

Pannonia klub ČR vydává pro potřeby členů klubu 1x ročně barevný Zpravodaj

Zpravodaj Pannonia Klubu zpracuje pro rok 2013/2014 Kamila Hrachovcová!
Materiály zasílejte na na email: K.Hrachovcova@seznam.cz


1 / 2000-2002

2 / 2003-2004

3 / 2004-2005

4 / 2005-2006


5 / 2006-2007

6 / 2007-2008

7 / 2008-2009

8 / 2009-2010


9 / 2010-2011

10 / 2011-2012

Jednotlivá čísla obsahují:
- seznam chovných psů a fen všech pěti plemen
- evidenci nově zaregistrovaných psů a fen členů klubu
- seznam a prezentaci chov. stanic
- seznam členů
- zprávu ekonoma
- slovo předsedy
- slova hlavních poradců chovu
- výsledky z klubových a speciálních výstav
- reportáže z výstav a klubových akcí ze zemi původu
- další aktuální informace


Pannonia klub spolupracuje s chovatelskými kluby v zemi původu.


2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004


2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009


2009-2010

2010-2011

2011-201202/2014
www.pannoniaklub.cz | e-mail: pannonia@pannoniaklub.cz | tel: +420 602 770 311