Plemena psů - Carpatin - Standard

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)
FCI - Standard č.350 / 13.07.2005 / GB

RUMUNSKÝ KARPATSKÝ OVČÁK
(Ciobănesc Românesc Carpatin)ZEMĚ PŮVODU: Rumunsko

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 06.07.2005

POUŽITÍ: vynikající ovčák, neúplatný strážce a úžasný společník.

KLASIFIKACE FCI:
  Skupina 1 - Ovčáci a pastevečtí psi (s výjimkou švýcarských salašnických psů)
    Sekce 1 - Ovčáčtí psi
                  Bez pracovní zkoušky

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Rumunský mioritský ovčák byl vyšlechtěn z endemických plemen karpatsko-dunajské oblasti. Po staletí byla základním kritériem šlechtění užitečnost, a plemeno si zachovalo svoji povahu dodneška.
První standard byl vytvořen v roce 1934 Národním zootechnickým institutem. Tento standard byl upraven a aktualizován Rumunskou kynologickou asociací v letech 1982, 1999 a 2001. Technická komise Rumunské kynologické asociace 30.3.2002 přizpůsobila a upravila standard tak, aby odpovídal vzoru F.C.I., který byl odsouhlasen v Jeruzalémě.

CELKOVÝ VZHLED: poměrně velký pes, pohyblivý, nikdy těžký, celkově je vzhled přirozený. Trup je obdélníkového rámce, záď je široká, lehce spáditá, hrudník je prostorný a hluboký, plece jsou dlouhé a mírně spádité. Pohlavní dimorfismus je dobře vyznačený, psi mají být vyšší a silnější než feny.

DŮLEŽITÉ POMĚRY:
- délka mozkovny je maličko větší nebo rovna polovině celkové délky hlavy
- délka těla je vždy větší než kohoutková výška. U fen může být bederní oblast maličko delší
- hloubka hrudníku odpovídá víceméně polovině kohoutkové výšky

POVAHA / TEMPERAMENT: přirozený hlídač, odvážný, vyznačuje se instinktivní a bezpodmínečnou oddaností pánovi i hlídání stáda. Je to důstojný, klidný a vyrovnaný pes.

HLAVA: lupoidního typu (vlčí).

MOZKOVNA: karpatský ovčák je mesocefalického typu, s mohutnou, ale nikoliv těžkou hlavou. Čelo je široké a lehce vyklenuté; mezi ušima širší a postupně se zužující ke stopu. Čelní rýha je poměrně dlouhá a dostatečně dobře vyznačená.
Stop: střední, ani příliš výrazný ani příliš jemný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: velká, široká, vždy černá
Tlama: mohutná, zhruba oválného průřezu, tvaru lehce komolého kužele. Délka tlamy je mírně menší nebo maximálně rovna délce mozkovny
Pysky: silné, dobře pigmentované, těsně přiléhající a s dobře uzavřenými koutky
Čelisti/Zuby: silné, pevné a rovné čelisti. Mohutný chrup, nůžkový skus s lehce zaoblenými oblouky řezáků
Líce: suché, se silnými, ale nikoliv vystupujícími lícními svaly. Kůže je přiléhající
Oči: mandlového tvaru, mírně šikmé, ne příliš velké v porovnání s velikostí lebky, tmavě hnědé barvy. Nejsou ani vystupující, ani zapadlé v důlcích. Oční víčka jsou černá, dobře přiléhající k bulvě
Uši: ne příliš velké, trojúhelníkové, nasazené poněkud výše než v linii očí, s lehce zaoblenou špičkou, nesené těsně podél lící

KRK: osvalený, velmi silný, střední délky, vykazující úhel přibližně 50° k horizontále.

TRUP: přirozený, dobře vyvinutý, lehce obdélníkového formátu.
Hřbetní linie: rovná a pevná
Kohoutek: jen lehce vyznačený
Hřbet: střední délky, rovný, pevný a osvalený
Bedra: mohutná, osvalená, ale ne příliš široká, střední délky, nejsou ani příliš dlouhá (pak by hřbetní linie nemohla být dostatečně pevná) ani příliš krátká
Záď: široká a osvalená, střední délky, lehce spadající, ale ne příliš spáditá
Hrudník: dobře vyvinutý, hluboký, dosahující k loktům, poměrně široký. Silná žebra, dobře klenutá, nikoliv sudovitá
Spodní linie: lehce stoupající, břicho vtažené, ale nikoliv příliš

OCAS: poměrně vysoko nasazený, huňatý, s bohatou srstí. V klidu je nesen nízko, rovný nebo lehce šavlovitě zahnutý, dosahuje k hleznu. V afektu a v pohybu je ocas nesen vzhůru, může být nesen i nad hřbetní linií, ale nikdy položený nebo stočený nad hřbetem.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: silná kostra
Celkový vzhled: při pohledu zpředu nebo ze strany rovné a kolmé k zemi
Plece: silné, lehce strmější
Nadloktí: středně dlouhé, dobře osvalené
Loket: těsně přiléhající k trupu, nevytočený ven ani nevtočený dovnitř
Předloktí: rovné, velmi silné, s oválným průřezem
Nadprstí: krátké, lehce šikmé
Tlapky: oválné, masivní, kompaktní

PÁNEVNÍ KONČETINY: rovné. Osvalené se silnou kostrou a dobrým zaúhlením
Stehna: široká, velmi osvalená
Bérec: mohutný, osvalený, střední délky
Hlezna: silná, pevná, ani příliš vysoko (to ukazuje zvýrazněné zaúhlení kolene), ani příliš nízko
Nadprstí: pevné, vertikální
Tlapky: oválné, dobře vyvinuté a kompaktní, maličko menší než přední tlapky. Prsty klenuté a dobře přiléhající. Paspárky, pokud jsou, mají být odstraněny – kromě zemí, kde je jejich odstranění zakázáno zákonem. Polštářky jsou pružné a odolné

POHYB: volný, s dobrým posunem. Energický a vytrvalý klus. V pohybu jsou končetiny paralelní.

KŮŽE: popelavě šedá pigmentace. Nosní houba, oční víčka a pysky jsou černé. Popelavě šedá nebo černá barva je upřednostňována na drápcích.

OSRSTĚNÍ:

SRST: srst je hrubá, hustá a rovná. Podsada je hustá a měkká. S výjimkou hlavy a přední strany končetin, kde je srst krátká a přiléhavá, je na celém těle srst středně dlouhá a hustá. Na krku, zadní straně končetin a na ocasu je srst delší – typická je zde velmi bohatá srst.

BARVA: světle plavá překrytá černou (vlkošedá) různých odstínů. Často světlejší na bocích a tmavší na horní části těla. Světle plavá překrytá černou (vlkošedá) s bílými znaky, nejlépe nikoliv dominujícími.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku:
Psi: ideálně 65 – 73 cm v kohoutku
Feny: ideálně 59-67 cm v kohoutku
Celkový vzhled je však vždy považován za důležitější
Hmotnost: odpovídající výšce, vytvářející dojem mohutného, ale nikoliv těžkého psa

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

ZÁVAŽNÉ VADY:
- jakákoliv odchylka od standardu, která brání pracovnímu využití psa
- slabá nebo příliš těžká stavba
- příliš světlé oči
- volná spodní víčka, ukazující oční bulvu, příliš masité pysky a svěšené koutky
- velké vady pigmentace
- přílišná délka těla (více než 10 % nad výšku) a čtvercový rámec

VYLUČUJÍCÍ VADY:
- agresivita, bázlivost nebo letargie
- jasně netypičtí jedinci s molossoidním vzhledem
- chybějící P3 a další zub, chybějící špičák, chybějící P4, chybějící stolička nebo chybějící 3 nebo více zubů (kromě PM1)
- předkus, podkus nebo klešťový skus
- velmi lehká kostra
- nedostatečně vyvinutý hrudník
- chybějící podsada, srst jiná než krátká na hlavě a přední straně končetin, kučeravá nebo rozčepýřená srst, hrubá srst, dlouhá srst, zplihlá srst, hedvábná srst, zřejmá cestička podél páteře
- velký nedostatek pigmentace očních víček, nosní houby, kůže a pysků, skvrny na rohovce (březové oko)
- barva: hnědá, žíhaná, žlutá nebo skvrnitá v těchto barvách
- psi menší než 62 cm, feny menší než 58 cm

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

ÚVOD | NAHORU | PLEMENA02/2014
www.pannoniaklub.cz | e-mail: pannonia@pannoniaklub.cz | tel: +420 602 770 311